Make your own free website on Tripod.com


Najpoznatije imitacije :


Tina Tunner, Josipa Lisac, Doris Dragović, Maja Blagdan, Elvis Pressly, Frank Sinatra, Helena Gladne, Nuša Derenda, Barbara Streisand, Tereza Kesovija i mnogi drugi.

Boris je rekao: Kad se spoje talent i rad nastaje umjetnost. U imitaciji je rad puno bitniji od talenta. Dakako, i talent treba biti prisutan, ali samo dugotrajnom vježbom nastaje dobra imitacija. Moram najprije biti fasciniran nekim da bi publika bila fascinirana samnom. Uvijek govorim o tom krugu fascinacije koji je potreban za dobru imitaciju ...

1 | 2 | 3 | 4